HUMILIS ANI.AG.AS.2G

Humilis gold plated sterling silver Iter Assisi ring

€196.72
HUMILIS ANI.AG.AS.2B

Humilis sterling silver Iter Assisi ring

€196.72
HUMILIS ANI.AG.AS.2R

Humilis gold plated sterling silver Iter Assisi ring

€196.72
HUMILIS ANI.AU.AS.2G

Humilis gold Iter Assisi ring

€1,721.31
HUMILIS ANI.AU.AS.2B

Humilis gold Iter Assisi ring

€1,721.31
HUMILIS ANI.AU.AS.2R

Humilis gold Iter Assisi ring

€1,721.31
HUMILIS ANI.AG.FI.1G

Humilis gold plated sterling silver Lily ring

€106.56
HUMILIS ANI.AG.FI.1B

Humilis sterling silver Lily ring

€106.56
HUMILIS ANI.AG.FI.1R

Humilis gold plated sterling silver Lily ring

€106.56
HUMILIS ANI.AG.FI.1RU

Humilis burnished sterling silver Lily ring

€106.56
HUMILIS ANI.AU.FI.1G

Humilis yellow gold Lily ring

€815.57
HUMILIS ANI.AU.FI.1B

Humilis white gold Lily ring

€815.57